Suomen luonnonsuojelu

Luonnonsuojelun päätavoitteena on luonnon monimuotoisuuden, eri luonnon tyyppien, eliölajien ja luonnonkauneuden ja maisema-arvojen säilyttäminen. Suojelun monet eri keinot voivat kohdistua mereen, ilmakehään, ilmastoon, elinympäristöön, eliölajeihin, luontotyyppeihin ja alueisiin.

Suojelulla pyritään ehkäisemään ihmiskunnan aiheuttamia muutoksia ympäristössämme ja myöskin säilyttämään toiminnan luomia ympäristöjä, joille on jo muodostunut omanlaisensa pienekosysteemi. Tavoitteena on myös palauttaa jo tuhottuja ympäristöjä ja suojelemaan eliölajeja, jotka ovat joko jo uhanalaisia tai joutumassa uhanalaisiksi ihmisten toiminnan aiheuttamien muutosten myötä.

Luonnonsuojelun tavoitteet

Luonnonsuojelutyön pohjalla on laajamittainen tutkimustyö, joka kartoittaa ja seuraa eri lajien ja alueiden kehittymistä sekä niiden nykytilaa. Suojelutyön tuloksena vaikkapa metsänhakkuita voidaan estää tai esimerkiksi eläinten pyyntiä rajoittaa nojaten tutkimuksen tuloksiin.

Suomessa lähes kaikki luonnossa elävät eläimet on rauhoitettu luonnonsuojelulain nojalla ja niitä saa ampua ja pyytää ainoastaan tiettyinä aikoina, jos ollenkaan. Luonnonsuojelun tukena toimivat julkisen hallinnon lait, direktiivit, asetukset, päätökset ja ohjeet. Suomessa tavoitteena on luonnon monimuotoisuuden ylläpitäminen, luonnon kauneuden ja maisema-arvojen vaaliminen ja kestävän ympäristön käytön tukeminen sekä luonnontutkimuksen kehittäminen. Kokonaisuutta Suomessa valvoo ympäristöministeriö ja alueellisten ympäristökeskusten toiminnan tehtävänä on valvoa ja edistää luonnonsuojelua hallintoalueellaan.

Luonnonsuojelualueet ja kansallispuistot

Luonnonsuojelualueita ovat erilaiset luonnonpuistot, kansallispuistot ja muut luonnonsuojeluun merkityt alueet. Suomessa jokamiehenoikeudet ovat rajallisia luonnonsuojelualueilla ja kunkin alueen ohjeistuksesta ja kylteistä tulee retkeillessä tarkistaa, mitä alueella saa tehdä ja millaisia rajoituksia on laitettu sääntöihin.

Kansallispuistot ovat valtion omistamia maita, joiden käyttöä säädellään lailla. Vähimmäispinta-ala tällaiselle alueelle on 1000 hehtaaria ja kansallispuistossa saa liikkua noudattaen kunkin puiston omia järjestyssääntöjä. Luonnonpuisto on myös valtion omistamaa aluetta ja sen vaatimuksena on alueen merkitys luonnonmukaisten kehityksen takaamiselle, tieteelliselle opetukselle ja tutkimukselle. Tällaisilla alueilla saa liikkua ainoastaan merkittyjä reittejä myöden, sillä alueen säädökset ovat tiukemmat kuin kansallispuistoissa.

Luonnonsuojelun historiaa

Luonnonsuojelun pohjalla on luontoa ravittavien toimien rajoittaminen ja vastatoimet jo tehdyn haitan korjaamiseksi. Nykypäivänä tunnettu luonnonsuojelun aate on saanut alkunsa 1800-luvulla, jolloin Englannissa oli jo luontoharrastamista ja eläinsuojeluun keskittyneitä yhdistyksiä. Suomessa toiminta liittyi aluksi kansallismielisyyteen ja sen puolesta toimivat erilaiset tutkimusmatkailijat ja kirjailijat. 60-luvulla herättiin erilaisten tuholaismyrkkyjen vaarallisuuteen ja 70-luvulla keskusteluihin nousi maailman kestokyvyn rajallisuus sekä energiavarojen riittävyys. Suomessa metsäaktivismin kulta-aikaa oli 1970- ja 1980-lukujen vaihde, jolloin vanhoja vesistöalueita ja metsiä suojeltiin aktivistien toiminnalla niitä uhkaavilta asioilta. 80-luvulla ymmärrettiin maailmanlaajuinen kasvihuoneilmiön ongelmat ja tällä vuosikymmenellä moni maa sai oman ympäristöministeriönsä huolehtimaan maan luonnon tilasta. 2000-luvulla Suomi on nostanut kunnat ja yritykset kierrätysten ja kestävän kehityksen avainasemaan. Aktivistien määrä nousee hyvin maltillisesti, mutta erilaisten tutkimusten valossa nuoriso on myönteistä asenteiltaan ympäristönsuojelua kohtaan.

Turvallinen, viihtyisä ja terveellinen luonto

Luonnonsuojeluliittomme täytti vuonna 2008 70 vuotta ja toiminta sai alkunsa, kun Suomen Luonnonsuojeluyhdistys perustettiin 1938. Nykyisen nimensä liitto sai vuonna 1969.

Suomen Luonnonsuojeluliitto edistää yhteiskunnassamme luonnon ja sen monimuotoisuuden arvostamista ja suojelua. Heidän aatteensa mukaan ihmisellä on velvollisuus suojella luontoa ja liiton tavoitteena on lisätä ihmisten ymmärrystä luonnonsuojelun välttämättömyydestä tarjoamalla luonnon kokemiseen elämyksiä ja tukea ajattelua siitä millainen on hyvä ympäristö. Luonnonsuojeluliiton tavoitteena on ihmisten turvallinen, viihtyisä ja terveellinen elinympäristö. He toimivat sen puolesta, että ilman, vesien ja maaperän suojelua edistetään ja maisemallisia sekä rakennettuja ympäristön arvoja kunnioitetaan ja suojellaan.

Kansainvälinen Luonnonsuojeluliitto, eli IUCN on luonnonvarojen suojelemista edistävä järjestö. Ympäristöjärjestön pääpaikka sijaitsee Sveitsissä ja se on perustettu 1948. Kuten Suomenkin Luonnonsuojeluliiton, kansanvälisen liiton tehtävänä on luonnon monimuotoisuuden suojeleminen, mutta myös luonnonvarojen käytön ekologisesti kestävän käytön varmistaminen.